SchuldhulpScan


Helaas zijn er nogal wat misstanden in de schuldhulp. Dit komt omdat iedereen schuldhulpverlener of bewindvoerder kan worden. Door ondeskundige schuldhulpverleners, raken mensen met schulden veel verder in de problemen.

Bij SchuldhulpScan© kijken we bijvoorbeeld of de wettelijke kaders in acht worden genomen, of de Gedragscode Schuldhulpverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt nageleefd en of er een deskundig Plan van aanpak/advies is opgesteld. U ontvangt in beide gevallen een uitgebreid schriftelijk advies.

Schuldhulpscan aanvragen