DigiMaritiem voor maritieme bedrijfsleven


Onbetaalde liggelden, stallingskosten of facturen voor onderhoud. Vaartuigen welke aan het lot worden overgelaten. Problemen waar u als haven- of jachtwerfeigenaar veelvuldig mee wordt geconfronteerd. Het werd tijd voor een oplossing van dit probleem binnen het maritieme bedrijfsleven. DigiDeur heeft hiervoor een nieuwe dienst ontwikkeld.

Binnen alle vormen van maritiem dienstverlening bieden wij een unieke combinatie van minnelijke en gerechtelijke incasso, beslaglegging op o.a. het betreffende vaartuig, afvoer en transport, beveiligde opslag, onderhoud en openbare verkoop. Alle administratieve, juridische en financiële complicaties in handen van één betrouwbaar aanspreekpunt: DigiDeur. Gelet op onze kennis, ervaring en daadkracht, voor u een hele zorg minder!

Door het combineren van executieverkopingen als gerechtsdeurwaarder en commerciële openbare verkopingen als veilingmeester, maakt DigiDeur het mogelijk om advertentie- en verkoopkosten te reduceren en opbrengsten significant te verhogen. DigiDeur beschikt over een groot maritiem netwerk, waardoor verkoop binnen de juiste kanalen kenbaar kan worden gemaakt en maximaal rendement wordt behaald.

Is uw interesse gewekt?

Neem dan contact op met DigiDeur te Tiel en wij doen de rest!