Betalingsregeling


Wenst u een betalingsregeling te treffen voor uw openstaande schuld? Wij kunnen uw voorstel aan onze opdrachtgever voorleggen. Hiervoor dient u wel het inkomsten/uitgaven formulier in te vullen.

Het invullen van het formulier biedt géén garantie voor het treffen van een regeling. Uw voorstel zal met de schuldeiser besproken worden.

Vul het formulier naar waarheid in en stuur het, voorzien van bewijsstukken en een nadere onderbouwing, op naar:

per post :   DigiDeur - Postbus 6026 - 4000 HA TIEL
per e-mail :   info@digideur.nl

Indien wij uw formulier zonder bewijsstukken ontvangen kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Download