Bestuursregel voorfinanciering


Door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, kortweg KBvG, is een voor alle gerechtsdeurwaarders in Nederland bindende bestuursregel vastgesteld met een verbod op de voorfinanciering van de “out of pocketkosten”. Zonder overgangsregeling is die betreffende bestuursregel met ingang van 1 december 2013 in werking getreden.

Verbod voorfinanciering out-of-pocketkosten

Gerechtsdeurwaarders mogen de out-of-pocketkosten, zoals de kosten van informatie-inwinning, verhaalsonderzoek, griffierecht, slotenmaker, transportbedrijf en verhuizers, niet langer voor hun opdrachtgevers voorfinancieren. Ook de kosten van een in te schakelen advocaat of notaris moeten op voorhand gedekt worden.

Teneinde niet in strijd te handelen met voormelde bestuursregel zijn wij verplicht om u om een voorschot te vragen. Eerst na ontvangst van het voorschot kunnen de door u verlangde werkzaamheden voor u als opdrachtgever worden verricht.

Indien wij meerdere dossiers voor u behandelen dan controleren wij of de daarin ontvangen gelden de out of-pocketkosten afdekken. Wij zullen dit blijvend controleren en in het geval geen of onvoldoende dekking aanwezig is, dan zullen wij u om een voorschot vragen.

Het zijn volstrekt nieuwe omstandigheden nu voorheen maar in beperkte mate voorschotten van opdrachtgevers werden verlangd. U als opdrachtgever en wij als lid van de KBvG, worden met deze bestuursregel geconfronteerd, een bestuursregel waaraan u en wij ons dienen te conformeren.

Mocht u vragen hebben dan kunt u te allen tijde met ons kantoor contact opnemen, zowel telefonisch op 0344-636000, schriftelijk of via de email info@digideur.nl.