Beslagvrije voet

Door de gerechtsdeurwaarder kan, in opdracht van een schuldeiser, beslag worden gelegd op het salaris of de uitkering. Er kan echter geen beslag worden gelegd op een minimum deel van het inkomen waarvan de vaste lasten en levensonderhoud moeten worden betaald. In dat kader bepaalt de Wet dat voor iedereen een zogenaamde beslagvrije voet geldt en hoe deze moet worden berekend.

De hoogte is onder meer afhankelijk van de burgerlijke status en het eventuele inkomen van de partner, waar een verplichting geldt daarover alle informatie aan de gerechtsdeurwaarder te verstrekken. Aan de hand van deze informatie wordt namelijk de beslagvrije voet berekend! Als er twijfel is of de beslagvrije voet juist wordt toegepast, is het van belang daar zo spoedig mogelijk contact met de beslagleggende gerechtsdeurwaarder over op te nemen. Aan de hand van nader te verstrekken (aanvullende) gegevens zal dan direct worden gecontroleerd of de vaststelling juist is.

Welk deel van de inkomsten blijft vrij van beslag? Bereken de beslagvrije voet bij een loon- of uitkeringsbeslag met de actuele rekentool van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders op www.kbvg.nl onder de kop “Bereken uw beslagvrije voet”.