Algemene verordening gegevensbescherming

DigiDeur Incasso en Gerechtsdeurwaarderdiensten
Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
Postbus 6026
4000 HA Tiel
info@DigiDeur.nl
0344 636000

Wettelijke Taken
Het kan zijn dat u te maken krijgt met DigiDeur. DigiDeur is een deurwaarderskantoor en voluit is dat DigiDeur Incasso en Gerechtsdeurwaarderdiensten. Digideur verwerkt persoonsgegevens en doet dat omdat Digideur een wettelijke taak heeft dat is vastgelegd in de Gerechtsdeurwaarderswet. Om deze wettelijke taken uit te voeren, verwerkt Digideur persoonsgegevens. Dat doet zij vanuit de Gerechtsdeurwaarderswet.

Maatregelen
DigiDeur doet er alles om op de juiste wijze met uw persoonsgegevens om te gaan. Zo hebben wij een reeks van maatregelen genomen, zodat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. In het Gegevensbeschermingsbeleid van DigiDeur staan al deze maatregelen beschreven. DigiDeur maakt gebruik van veilige software, zoals Credit Navigator en heeft voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Alle software wordt tijdig geüpgraded en geüpdatet.

Verwerking Persoonsgegevens
DigiDeur werkt voor opdrachtgevers. In veel van die gevallen krijgen wij van onze opdrachtgevers de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze wettelijke taken uit te kunnen voeren. Daarvoor hebben wij uw toestemming niet nodig. DigiDeur zal voor het uitvoeren van haar werkzaamheden gebruik maken van openbare bronnen, maar ook bronnen waar een Gerechtsdeurwaarder wettelijk gebruik van kan en soms moet maken, zoals het Digital Beslag Register en het Basis Register Personen.

Verzoek Betrokkene
U, als betrokkene, dus als degene van wie DigiDeur de gegevens verwerkt, kunt DigiDeur wel altijd vragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. DigiDeur zal dan wel uw identiteit controleren. U wilt toch niet dat uw persoonsgegevens aan de verkeerde persoon worden verstrekt? DigiDeur zal elk verzoek op zich beoordelen om te kijken of het kan en mag. Ook zal DigiDeur er alles aan doen om te proberen aan uw verzoek te voldoen. Zo heeft u in principe het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Aan het recht op inzage zal DigiDeur altijd gehoor geven, maar soms zal Digideur dat niet voor alle andere verzoeken kunnen doen. U krijgt van DigiDeur wel te horen waarom dit dan niet kan.

Om een voorbeeld te geven: Na sluiting van uw dossier, omdat u bijvoorbeeld betaald heeft en de vordering geheel heeft voldaan, heeft DigiDeur volgens de Archiefwet de verplichting om uw persoonsgegevens zeven (7) jaar te bewaren. Uiteraard doet DigiDeur dat heel zorgvuldig, maar dat betekent dat DigiDeur niet aan uw verzoek tot verwijdering van uw persoonsgevens kan voldoen.

Contact Opnemen
Als u meer wilt weten wat DigiDeur met uw persoonsgegevens doet, kunt u contact opnemen met DigiDeur. Dat kan via de contactgegevens op onze website, maar u via de Functionaris voor de Gegevensbescherming van DigiDeur. U kunt dan het best een mail sturen naar: FvdG@DigiDeur.nl.

DigiDeur zal uw verzoek binnen een maand afhandelen. Lukt dat niet binnen een maand, dan zullen wij u tijdig berichten.
Autoriteit Persoonsgegevens
Bent u niet tevreden hoe DigiDeur met uw verzoek is om gegaan of bent u het niet eens met de wijze waarop DigiDeur uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u altijd nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk hopen wij dat het niet zo ver zal zo komen en dat we er samen uit komen!